NYHETER

Nyheter

Dietylenglykol tertiär butyleter

Vårt företag har lanserat ett 100 000 ton miljövänligt lösningsmedels- och finkemikalieprojekt i Qilu Chemical Park, med en total investering på 320 miljoner CNY.Två verkstäder har tagits i drift 2020. I framtiden kommer vi att påskynda förlängningen av produktkedjan och produktionskapaciteten för att öka mervärdet i alkoholeter miljöskyddslösningsmedel och beläggningstillsatser.Vi kommer att genomföra fler fina kemiska projekt som förlitar oss på den industriella kedjan avAkrylamidochFurfural alkohol, förbättra produktkedjan och stärka projektets konkurrenskraft.

DETBär ett utmärkt lösningsmedel med låg toxicitet.Eftersom den har två grupper med stark löslighet i kemisk struktur - lipofil kovalent eterbindning och hydrofil alkoholhydroxyl, kan den lösa både hydrofoba och vattenlösliga föreningar, så det kallas "universellt lösningsmedel".DETB har mycket låg lukt, låg vattenlöslighet och god vidhäftning och har god löslighet för beläggning av harts.Den uppvisar goda bindningsegenskaper till alla typer av hartser.Dessutom har den utmärkta filmbildande egenskaper.


Posttid: 2023-aug-17