PRODUKTER

Produkter

  • Kopparkatalysatorer för aldehyderhydrering som används för karbonylhydrering av furfural och alifatiska aldehyder

    Kopparkatalysatorer för aldehyderhydrering som används för karbonylhydrering av furfural och alifatiska aldehyder

    Den nya katalysatorn som produceras av vårt företag består huvudsakligen av kiselkoppar, allmänt känd som blå och vit katalysator.Den innehåller inte skadlig metallkrom, för att undvika miljöföroreningar och skada på operatörer.Den nya katalysatorn har använts av furfuralalkoholväxter och uppvisar god aktivitet och selektivitet.Den har helt ersatt kromkatalysatorn efter justering av processteknik.Katalysatorn behöver inte rostas i produktionsprocessen och kan återvinnas och återanvändas, vilket gör hela industrikedjan fri från föroreningar och giftfri.Det är ett stort vetenskapligt och tekniskt framsteg och värt bättre marknadsföring.