PRODUKTER

Produkter

  • Akrylamid 98%

    Akrylamid 98%

    Akrylamid är tillverkad med den ursprungliga bärarfria biologiska enzymkatalytiska teknologin av Tsinghua University.Med egenskaperna högre renhet och reaktivitet, inget koppar- och järninnehåll, är det särskilt lämpligt för polymerproduktion med hög molekylvikt.Akrylamid används huvudsakligen för framställning av homopolymerer, sampolymerer och modifierade polymerer som används i stor utsträckning inom oljefältsborrning, läkemedel, metallurgi, papperstillverkning, färg, textil, vattenbehandling och jordförbättring, etc.

  • Akrylamidlösning

    Akrylamidlösning

    Antar den ursprungliga bärarfria tekniken från Tsinghua University.Med egenskaperna högre renhet och reaktivitet, ingen koppar och lågt järninnehåll är den särskilt lämplig för polymerproduktion.